Visie op (v)echtscheiding

 Anders kijken en luisteren naar (v)echtscheidingen: ex partners, ja! ex ouders, neen! (project in ontwikkeling).

 

De Bleekweide ontwikkelde een eigen visie om het emotioneel welbevinden en levenstevredenheid van kinderen en jongeren na of tijdens een echtscheiding te bevorderen. Belangrijk hierbij is dat gescheiden ouders, alhoewel ex-partners, het ouderschap gezamenlijk blijven opnemen. Het partnerverhaal (kwaadheid-haat) is niet het kindverhaal (ik zie mijn beide ouders graag).

We beogen een aantal basisprincipes ten aanzien van de ouders:

1. Kinderen en jongeren krijgen de tijd en ruimte die ze nodig hebben om de scheiding te verwerken en het nieuwe te integreren. Kinderen houden deze realiteit, mama en papa wonen voor altijd in een ander huis.

2. Elkaar erkennen als ouder!

 • Ik breek de andere ouder niet af, zeg geen lelijke dingen (of laat dit voelen) over de andere ouder in het bijzijn van het kind.
 • Ik geef ons kind de toestemming om een betekenisvolle band op te bouwen met de andere ouder.
 • In elk nest maak ik ruimte voor de aanwezigheid van de andere

3. Het kind mag nooit de inzet zijn in een strijd tussen ex-partners:

 • Vanuit strijd ontstaan loyaliteitsconflicten. Het kind voelt zich verscheurd en tussen zijn beide ouders en raakt geklemd in de ergste vorm van een loyaliteitsconflict, de gespleten loyaliteit. Ze moeten als het ware partij kiezen. De gevolgen voor het kind zijn desastreus.
 • Het kind mag in die strijd nooit de boodschapper worden tussen beide ouders. Over belangrijke kind-gerelateerde thema’s gaan de ouders in rechtstreekse communicatie.

4. Durven nadenken over een verblijfsregeling op maat van het kind:

 • De verblijfsregeling met gelijk of ongelijk verdeelde tijd is geen weerspiegeling van de graad van graag zien van de ene of de andere ouder.
 • De ex-partners overleggen samen een regeling op maat van het kind. De leeftijd, stressgevoeligheid, draagkracht, graad van gevoeligheid, temperament, sociale omgeving van kinderen en jongeren zijn daarbij belangrijk.

We beogen een aantal rechten ten aanzien van het kind-jongere, gesteund door het kinderrechtencommissariaat:

 • In echtscheidingsprocedures met een hoog conflictgehalte vraagt het kinderrechtencommissariaat de rechten en het belang van het kind voorop te zetten.
 • Kinderen hebben recht op gezondheidszorg
 • Dit recht op gezondheidszorg komt in gedrang als een kind de nodige therapie niet krijgt omdat één van zijn ouders geen toestemming geeft.
 • Het kan niet dat kinderen hulp wordt ontzegd door de strijd tussen hun ouders.