Healing Medicine Jaartraject

Het jaartraject “Healing medicine” is een tiendaagse waarin ik je meeneem in de wondere wereld van je lichaam. 
Voor mij begint alles bij gewaar leren worden van je lichaam, van je adem als energie-gever en energie-losser. Uiteraard komen we in onze ademtocht emoties tegen die vaak om een solide draagvlak vragen. Hoe meer je jouw lichaam als een tempel voelt waar je thuis bent, hoe beter je in staat zal zijn om ermee te navigeren en in de wereld te zetten wat jou werkelijk bezielt. Adem en bezieling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op die manier is de cirkel rond. Doorheen het traject zal je tools aangereikt krijgen, ervaren en leren hoe je dit – zowel bij jezelf als bij anderen – kunt aanwenden om de energie-stroom te activeren. In het Jaartraject zitten 5 thema’s doorspekt met vaste items als delen met elkaar, beeldend werken, dans/beweging, klank maken… Dit zijn verscheidene vormen van emotie-taal.

De rode draad van het traject Healing medicine is energie die kan stromen of blokkeren. We gaan telkens op zoek naar manieren om opnieuw beweging te creëren

AMES Air, movement, energy and sound

In module 1 staat de fysiologie van het lichaam centraal.

We vertrekken vanuit de autonome toestanden van ons centraal zenuwstelsel. Bij stress en/of trauma geraken we geblokkeerd in een onprettige toestand. Dit kan betekenen dat we onophoudelijk geagiteerd en overprikkeld blijven of dat we ons te vaak bang en afgesneden voelen van de rest van de wereld. 
In deze module leer je de autonome toestanden herkennen en erin te navigeren. Daartoe krijg je inzicht in de werking van de nervus vagus die verbonden is met de werking van al je vitale organen.
Via ervaringsgerichte oefeningen leer je hoe je meer invloed kan krijgen op je gemoedsrust. We betrekken hierin ook aspecten van de helende werking van slaap en hartcoherentie. Dit alles heeft een rechtstreeks effect op de gezondheid van al je vitale organen en op je immuniteit. 
Healing medicine

In module 2 zoomen we in op emoties.

Emoties die taboe zijn zetten ons vast en blokkeren onze energie-stroom. Oordeel op emoties, angst voor overspoeling, rationaliseren, trauma of simpelweg nooit geleerd hebben hoe ermee om te gaan, liggen vaak aan de basis van deze stagnatie. 
In deze module leer je om via adem, beweging en klank te navigeren doorheen je emoties. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen van voelen en gewaarworden van emoties (gezondheidscirkel).
Door te leren vertrouwen en open te staan om te ervaren leer je dat emoties kunnen komen en gaan. Emotie laten stromen creëert een heilzaam effect op de energie-stroom en geeft leven en goesting om te proeven.
Healing medicine

In module 3 ligt de focus op aanraken en co-reguleren

Tijdens de corona-tijd hebben we het effect ervaren van afgescheiden zijn van onze geliefden. Huidhonger activeert dezelfde gebieden in onze hersenen als “echte” honger. Als deze toestand te lang duurt, ontstaat er stress. In onze maatschappij zijn wij weggegroeid van het inzetten van aanraking als een natuurlijke heler. Uit onderzoek blijkt dat wie zich kan voeden en laven aan het contact met anderen langer gezond blijft. 
In deze module leer je hoe je een veilig en vertrouwd contact aangaat met anderen. Binnen zo’n contact kunnen we onszelf en de ander co-reguleren. Dit brengt ons in een autonome toestand die heilzaam is voor ons gehele wezen (link met module 1)
Healing medicine

In module 4 inspireert Einsteins blik ons: ons lichaam bevat een schat aan potentiële energie.

In onze huidige levenswijze is de band met de wijsheid van de natuur helaas vaak verbroken. Dit zorgt vaak voor een moeizaam herstel van gestolde energie. Denk hierbij aan negatief denken, langdurige stress-reacties, vastzittende emoties, een verstoord ademritme… Pijn, ontsteking en ziekte zijn dan op langere termijn reële gezondheidsrisico’s.
Door ons lichaam te benaderen vanuit energie – de kracht die alles in ons universum in beweging houdt – openen we verfrissende mogelijkheden tot herstel en heling. We onderscheiden het verschil tussen afgestemd zijn en niet-afgestemd zijn van ons lichaam. We leggen hierbij verbanden met de wetenschappelijke inzichten van Porges en de autonome toestanden (module 1).
We ervaren de kracht van gedachten, emoties en gebeurtenissen  en je krijgt methodieken aangereikt voor het ontladen en creëren van energie. 
Healing medicine

Module 5 is de integratie-module om meer afgestemd te leven.

Daarmee wordt bedoeld, meer vanuit rust & flow, bezieling & zingeving.
Deze module laat je inzoomen op jouw bodem en op wat jou enthousiasmeert. We duiken in de kracht van wat ons deugd doet: herstelmomenten, bewegen met de seizoenen, aanraken en aangeraakt worden, muziek, spelen, dansen, schrijven, schilderen, toneelspelen, sporten, in de natuur zijn, bidden, spiritualiteit, lachen…
Healing medicine

Praktisch

Elke module bestaat uit 2 dagen. De (in totaal) 10 dagen binnen dit jaartraject gaan telkens door op vrijdagen, van 9u30 tot 17u. Inschrijven doe je voor het volledige traject.

Om in te schrijven voor dit jaartraject dien je voorafgaand de tweedaagse startmodule te volgen. Alle info over deze startmodule vind je hier.

Datums

Jaartraject 2024-2025

Dag 1: vrijdag 20 september ’24
Dag 2: vrijdag 11 oktober ’24
Dag 3: vrijdag 22 november ’24
Dag 4: vrijdag 6 december ’24
Dag 5: vrijdag 17 januari ’25
Dag 6: vrijdag 21 februari ’25
Dag 7: vrijdag 21 maart ’25
Dag 8: vrijdag 4 april ’25
Dag 9: vrijdag 16 mei ’25
Dag 10: vrijdag 6 juni ’25

Kostprijs

€ 1100 voor het volledige jaartraject, zonder startmodule
Early Bird (vóór 1 juni ’24): 995€/jaartraject, zonder startmodule

BE06 7370 1667 2222 met vermelding “naam + Healing Medicine jaartraject”

Trainer

Gwendolyn Van Cauwelaert
gwendolynvancauwelaert@bleekweide.be
0485 03 88 67

Gwendolyn is therapeut, supervisor en bezieler.
Dit jaartraject is een vervlechting van jarenlange ervaring in therapie en persoonlijke groeitrajecten, een bezielde levensstijl en diverse (lichaamsgerichte) opleidingen (Art-Gestaltopleiding, creatieve therapie, Body-mind integration – Core Strokes). Vanuit een grote rust, kracht en visie gaat Gwendolyn met groepen op weg. Ze creëert een draagvlak waar deelnemers elkaar kunnen inspireren, waar deelnemers uitgedaagd worden dieper in zichzelf te kijken, waar iedereen op eigen tempo zijn groeipotentieel kan benutten.

Inschrijven kan door te mailen naar gwendolynvancauwelaert@bleekweide.be