Postgraduaat Rouw- & Verliescounselor

TWEEJARIGE OPLEIDING
VERLIES- EN ROUWCOUNSELOR VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Postgraduaat Verlies- en rouwcounselor (60 studiepunten)

Deze opleiding biedt een integratie van theoretische stromingen (ongwikkelingspsychologisch, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie, trauma en PTSS) en rouw- en procesmodellen om tegemoet te komen aan de talrijke hulpvragen van ouders, hulpverleners en leerkrachten.

De counselors worden ervaringsgerichte methodieken en oefeningen bijgebracht om kinderen en jongeren te leren omgaan met vormen van (vaak geblokkeerd) verlies, een rouwsituatie, een trauma, emotionele pijn.  De counselors leren stil te staan bij zichzelf en te reflecteren over eigen handelen.  Ze nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen groeiproces.  De counselors engageren zich actief in het leerproces.

De visie van de opleiding “Verlies- en rouwcounselor’ ligt in het anders dufren kijken naar verlies- en rouwsignalen van kinderen en jongeren.  Weg van het diagnosticeren, labelen en stigmatiseren.  Jarenlang empirisch werk met kinderen en jongeren leerde ons dat onverwerkte emotioneel belastende situaties – pesten, vechtscheiding, zelfdoding, verlies door de dood – zich kunnen tonen in moeilijk tot extreem gedrag en handelingen, woedeaanvallen, over-beweeglijkheid, muren opzetten, lichamelijke klachten enz.

In samenwerking met Hogeschool Vives

Het volledige opleidingstraject wordt aangeboden vanuit De Bleekweide in samenwerking met Vives.  De studenten worden lid van Vives Hogeschool, genieten van opleidingscheques, KMO-portefeuille, educatief verlof.  Studenten behalen het getuigschrift Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren.  Postgraduaat Verlies- en Rouwcounselor

Het opleidingspakket bestaat uit 10 opleidingsdagen, 3 weekends, stage, een proefschrift, intervisie- en supervisiegesprekken, literatuurstudie, reflectietaken en voorbereiding casuïstiek.

Voor wie?

Professionele en academische bachelors en/of masters in het brede domein van de gezondheidszorg.

Basismodule

Het volgen van de driedaagse basismodule “Verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren’ is een voorwaarde tot het volgen van de opleiding Verlies- en rouwcounselor.

Datums

Academiejaar 2022-2023
2e jaar (volzet – lopend)

Startwe: 23 & 24 sept 22
Dag 1: vrij 14 okt 22
Dag 2: vrij 28 okt 22
Dag 3: vrij 18 nov 22
Dag 4: vrij 9 dec 22
Dag 5: vrij 16 dec 22
Oefenwe: 20 & 21 jan 23
Dag 6: vrij 3 feb 23
Dag 7: vrij 17 feb 23
Dag 8: vrij 3 maart 23
Dag 9: vrij 17 maart 23
Dag 10: vrij 21 apr 23
Slotwe: 12 & 13 mei 23

Integratief Verliescounselor
Start 1e jaar januari 2022
EXTRA groep

Datums 1e jaar (2022)

 • Startwe: 21 & 22 jan 2022
 • Dag 1: do 24 feb 2022
 • Dag 2: do 24 maa 2022
 • Dag 3: do 28 apr 2022
 • Dag 4: do 19 mei 2022
 • Dag 5: do 09 juni 2022
 • Oefenwe: 24 & 25 jun 2022
 • Dag 6: do 15 sep 2022
 • Dag 7: do 29 sep 2022
 • Dag 8 do 06 okt 2022
 • Dag 9: do 27 okt 2022
 • Dag 10: do 17 nov 2022
 • Slotwe: 02 & 03 dec 2022

Datums 2e jaar (2023)

 • Startwe: 27 & 28 jan 23
 • Dag 1: do 2 feb 23
 • Dag 2: do 9 maart 23
 • Dag 3: do 30 maart 23
 • Dag 4: do 27 apr 23
 • Dag 5: do 25 mei 23
 • Oefenwe: 16 & 17 juni 23
 • Dag 6: do 7 sept 23
 • Dag 7: do 21 sept 23
 • Dag 8: do 12 okt 23
 • Dag 9: do 26 okt 23
 • Dag 10: do 16 nov 23
 • Slotwe: 1 & 2 dec 23

Integratief verliescounselor
Start september 2022

Datums 1e jaar (2022-2023)

Startwe: 7 & 8 okt 22
Dag 1: do 20 okt 22
Dag 2: do 24 nov 22
Dag 3: do 8 dec 22
Dag 4: do 15 dec 22
Dag 5: do 12 jan 23
Oefenwe: 10 & 11 feb 23
Dag 6: do 16 feb 23
Dag 7: do 2 maart 23
Dag 8: do 16 maart 23
Dag 9: do 20 apr 23
Dag 10: do 4 mei 23
Slotwe: 2 & 3 juni 23

Datums 2e jaar (2023-2024) – nog niet gekend

Startwe:
Dag 1: do
Dag 2: do
Dag 3: do
Dag 4: do
Dag 5: do
Oefenwe:
Dag 6: do
Dag 7: do
Dag 8: do
Dag 9: do
Dag 10: do
Slotwe:

Prijs

€ 1.950,00 /jaar, zonder basismodule
Opleidingsjaar 1: + 320€ voor casus- en groeisupervisies
Opleidingsjaar 2: + 440€ voor casus- en groeisupervisies

Coördinator opleiding
Lut Celie

Co-trainers
Julie De Muynck & Gwendolyn Van Cauwelaert