Postgraduaat Rouw- & Verliescounselor

TWEEJARIGE OPLEIDING 

VERLIES- EN ROUWCOUNSELOR VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Postgraduaat Verlies- en Rouwcounselor (60 studiepunten)

Deze opleiding biedt een integratie van theoretische stromingen (ongwikkelingspsychologisch, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie, trauma en PTSS) en rouw- en procesmodellen om tegemoet te komen aan de talrijke hulpvragen van ouders, hulpverleners en leerkrachten.

De counselors worden ervaringsgerichte methodieken en oefeningen bijgebracht om kinderen en jongeren te leren omgaan met vormen van (vaak geblokkeerd) verlies, een rouwsituatie, een trauma, emotionele pijn.  De counselors leren stil te staan bij zichzelf en te reflecteren over eigen handelen.  Ze nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen groeiproces.  De counselors engageren zich actief in het leerproces.

De visie van de opleiding “Verlies- en rouwcounselor’ ligt in het anders dufren kijken naar verlies- en rouwsignalen van kinderen en jongeren.  Weg van het diagnosticeren, labelen en stigmatiseren.  Jarenlang empirisch werk met kinderen en jongeren leerde ons dat onverwerkte emotioneel belastende situaties – pesten, vechtscheiding, zelfdoding, verlies door de dood – zich kunnen tonen in moeilijk tot extreem gedrag en handelingen, woedeaanvallen, over-beweeglijkheid, muren opzetten, lichamelijke klachten enz.

In samenwerking met Hogeschool Vives

Het volledige opleidingstraject wordt aangeboden vanuit De Bleekweide in samenwerking met Vives.  De studenten worden lid van Vives Hogeschool, genieten van opleidingscheques, KMO-portefeuille, educatief verlof.  Studenten behalen het getuigschrift Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren.  Postgraduaat Verlies- en Rouwcounselor

Het opleidingspakket bestaat uit 10 opleidingsdagen, 3 weekends, stage, een proefschrift, intervisie- en supervisiegesprekken, literatuurstudie, reflectietaken en voorbereiding casuïstiek.

Voor wie?

Professionele en academische bachelors en/of masters in het brede domein van de gezondheidszorg.

 

Basismodule

Het volgen van de driedaagse basismodule “Verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren’ is een voorwaarde tot het volgen van de opleiding Verlies- en rouwcounselor.

1e jaar Integratief Verliescounselor

Data 1e jaar 2020 – 2021

 • startWE: 25 & 26 sep 2020
 • dag 1: do 22 okt 2020
 • dag 2: do 29 okt 2020
 • dag 3: do 12 nov 2020
 • dag 4: do 26 nov 2020
 • dag 5: do 17 dec 2020
 • dag 6: do 14 jan 2021
 • oefen WE: 22 & 23 jan 2021
 • dag 7: do 25 jan 2021
 • dag 8 do 11 maa 2021
 • dag 9: do 22 apr 2021
 • dag 10 do 06 mei 2021
 • slot WE 04 & 05 jun 2021

Data 2e jaar 2020 -2021

 • startWE: 18 & 19 sep 2020
 • dag 1: vrij 23 okt 2020
 • dag 2: vrij 30 okt 2020
 • dag 3: vrij 20 nov 2020
 • dag 4: vrij 27 nov 2020
 • dag 5: vrij 18 dec 2020
 • dag 6: vrij 15 jan 2021
 • oefen WE: 12 & 13 feb 2021
 • dag 7: vrij 12 maa 2021
 • dag 8 vrij 19 maa 2021
 • dag 9: vrij 23 apr 2021
 • dag 10 vrij 07 mei 2021
 • slot WE 11 & 12 jun 2021

1e jaar Integratief Verliescounselor

Data 1e jaar 2021 – 2022

 • startWE: 01 & 02 okt 2021
 • dag 1: vrij 15 okt 2021
 • dag 2: vrij 22 okt 2021
 • dag 3: vrij 19 nov 2021
 • dag 4: vrij 03 dec 2021
 • dag 5: vrij 17 dec 2021
 • oefen WE: 28 en 29 jan 2022
 • dag 6: vrij 11 feb 2022
 • dag 7: vrij 18 feb 2022
 • dag 8 vrij 11 maa 2022
 • dag 9: vrij 18 maa 2022
 • dag 10: vrij 22 apr 2022
 • slot WE: 03 & 04 jun 2022

Data 2e jaar 2021 – 2022

 • Start WE: 17 & 18 sept 2021
 • dag 1: do 23 sept 2021
 • dag 2: do 14 okt 2021
 • dag 3: do 21 okt 2021
 • dag 4: do 18 nov 2021
 • oefen WE: 10 & 11 dec 2021
 • dag 5: do 20 jan 2022
 • dag 6: do 10 feb 2022
 • dag 7: do 17 feb 2022
 • dag 8 do 10 maa 2022
 • dag 9: do 17 maa 2022
 • dag: 10 do 21 apr 2022
 • slot WE: 06 & 07 mei 2022

Prijs

€ 1.950,00 /jaar, zonder basismodule

Coördinator opleiding
Lut Celie

Co-trainers
Julie Demuynck & Gwendolyn Van Cauwelaert