Postgraduaat Rouw- & Verliescounselor

TWEEJARIGE OPLEIDING 

VERLIES- EN ROUWCOUNSELOR VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Postgraduaat Verlies- en Rouwcounselor (60 studiepunten)

Deze opleiding biedt een integratie van theoretische stromingen (ongwikkelingspsychologisch, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie, trauma en PTSS) en rouw- en procesmodellen om tegemoet te komen aan de talrijke hulpvragen van ouders, hulpverleners en leerkrachten.

De counselors worden ervaringsgerichte methodieken en oefeningen bijgebracht om kinderen en jongeren te leren omgaan met vormen van (vaak geblokkeerd) verlies, een rouwsituatie, een trauma, emotionele pijn.  De counselors leren stil te staan bij zichzelf en te reflecteren over eigen handelen.  Ze nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen groeiproces.  De counselors engageren zich actief in het leerproces.

De visie van de opleiding “Verlies- en rouwcounselor’ ligt in het anders dufren kijken naar verlies- en rouwsignalen van kinderen en jongeren.  Weg van het diagnosticeren, labelen en stigmatiseren.  Jarenlang empirisch werk met kinderen en jongeren leerde ons dat onverwerkte emotioneel belastende situaties – pesten, vechtscheiding, zelfdoding, verlies door de dood – zich kunnen tonen in moeilijk tot extreem gedrag en handelingen, woedeaanvallen, over-beweeglijkheid, muren opzetten, lichamelijke klachten enz.

In samenwerking met Hogeschool Vives

Het volledige opleidingstraject wordt aangeboden vanuit De Bleekweide in samenwerking met Vives.  De studenten worden lid van Vives Hogeschool, genieten van opleidingscheques, KMO-portefeuille, educatief verlof.  Studenten behalen het getuigschrift Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren.  Postgraduaat Verlies- en Rouwcounselor

Het opleidingspakket bestaat uit 10 opleidingsdagen, 3 weekends, stage, een proefschrift, intervisie- en supervisiegesprekken, literatuurstudie, reflectietaken en voorbereiding casuïstiek.

Voor wie?

Professionele en academische bachelors en/of masters in het brede domein van de gezondheidszorg.

 

Basismodule

Het volgen van de driedaagse basismodule “Verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren’ is een voorwaarde tot het volgen van de opleiding Verlies- en rouwcounselor.

1e jaar Integratief Verliescounselor

Data 1e jaar

 • startWE: 25 & 26 september 2020
 • dag 1: do 22 oktober 2020
 • dag 2: do 29 oktober 2020
 • dag 3: do 12 november 2020
 • dag 4: do 26 november 2020
 • dag 5: do 17 december 2020
 • dag 6: do 14 januari 2021
 • oefen WE: 22 & 23 januari 2021
 • dag 7: do 25 februari 2021
 • dag 8 do 11 maart 2021
 • dag 9: do 22 april 2021
 • dag 10 do 06 mei 2021
 • slot WE 04 & 05 juni 2021

Data 2e jaar

 • startWE: 18 & 19 september 2020
 • dag 1: vrij 23 oktober 2020
 • dag 2: vrij 30 oktober 2020
 • dag 3: vrij 20 november 2020
 • dag 4: vrij 27 november 2020
 • dag 5: vrij 18 december 2020
 • dag 6: vrij 15 januari 2021
 • oefen WE: 12 & 13 februari 2021
 • dag 7: vrij 12 maart 2021
 • dag 8 vrij 19 maart 2021
 • dag 9: vrij 23 april 2021
 • dag 10 vrij 07 mei 2021
 • slot WE 11 & 12 juni 2021

Prijs

€ 1.950,00 /jaar, zonder basismodule

Coördinator opleiding
Lut Celie

Co-trainers
Julie Demuynck & Gwendolyn Van Cauwelaert