Basismodule

Verlies, rouw en emotionele pijn bij kinderen en jongeren

In de basismodule wordt ingezoomd op zichtbaar en onzichtbaar verlies.  We vertrekken vanuit het anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren, het kijken vanuit een dubbele bril.  Hierbij wordt enerzijds de metafoor van de twee stoelen gebruikt (eerste stoel: zichtbare signalen; tweede stoel: de verlies- of rouwsituatie) en anderzijds het emotionele vat (waar opgekropte gevoelens vaak ontaarden in moeilijk en extreem gedrag). 
We leren het verschil tussen gewone verliessignalen en signaalgedrag, geven theoretische kennis rond verlies- en rouwmodellen en brengen praktische laagdrempelige non-verbale vaardigheden bij om gevoelens op een constructieve manier te leren veruiterlijken.

Niets is zo menselijk als afscheid nemen van wie men liefheeft.
Verdriet, verlies en rouw worden soms genegeerd en zelfs ontkend, zeker bij kinderen. Kinderen hebben veel veerkracht hoor je vaak. Toch maken angst, onmacht en kwaadheid ook deel uit van een kinderleven. De pijn die verbonden zit aan dat verlies even reëel en intens als dat van volwassenen  Rouw en emotionele pijn is een ruim begrip en omvat vele vormen van verlies.  Het kan een gemis aan liefdevolle aandacht zijn, een waardering.  het kan ontstaan zijn na scheiding van de ouders, of door een vriend die sterft, door ziekte.  Ook verlies aan zelfvertrouwen, verwachtingen, veiligheid zijn vormen van onzichtbaar verlies.

Deze basismodule is verplicht voor aanvang van het meerjarig postgraduaat ‘Verlies- en rouwcounselor’ (erkend voor 4 studiepunten binnen het eerste opleidingsjaar)
De basismodule kan ook vrijblijvend gevolgd worden

Waar?
VZW De Bleekweide (Groot Begijnhof 16, 9040 Sint-Amandsberg)

Wanneer?

Basismodule voorjaar 2024 (VOLZET)
23 april, 7 mei en 21 mei 2024
telkens van 09h30 tot 16h30

Basismodule najaar 2024
13 november, 27 november en 11 december 2024
telkens van 09h30 tot 16h30

Voor wie in september 2024 wil starten met de postgraduaat opleiding maar de basismodule niet meer kan volgen (wegens volzet) hebben wij een alternatief traject uitgewerkt om alsnog aan de postgraduaat opleiding te kunnen starten. Dat bestaat uit een tweedaagse (Emotionele Remediëring) en een derde, verdiepende dag (tweede stoel, verwerkingsaspecten bij kinderen na verlies en rouw). Om in te schrijven voor dit traject kan je mailen naar opleidingen@bleekweide.be. De totaalprijs van deze 3 dagen bedraagt 400€ (overeenkomstig de basismodule)
Wanneer gaat dit traject door?
woensdag 24 april en 8 mei (tweedaagse ER)
zaterdag 15 juni (verdiepende dag)
telkens van 9h30 tot 16h30

Prijs
400€

Inschrijven kan via mail naar opleidingen@bleekweide.be