Basismodule

VERLIES- ROUW EN EMOTIONELE PIJN VAN KINDEREN EN JONGEREN

In de basismodule wordt ingezoomd op zichtbaar en onzichtbaar verlies.  We vertrekken vanuit het anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren, het kijken vanuit een dubbele bril.  Hierbij wordt enerzijds de metafoor van de twee stoelen gebruikt (eerste stoel: zichtbare signalen; tweede stoel: de verlies- of rouwsituatie) en anderzijds het emotionele vat (waar opgekropte gevoelens vaak ontaarden in moeilijk en extreem gedrag).  We leren het verschil tussen gewone verliessignalen en signaalgedrag, geven theoretische kennis rond verlies- en rouwmodellen en brengen praktische laagdrempelige non-verbale vaardigheden bij om gevoelens op een constructieve manier te leren veruiterlijken.

Niets is zo menselijk als afscheid nemen van wie men liefheeft.
Verdriet, verlies en rouw worden soms genegeerd en zelfs ontkend, zeker bij kinderen.
Kinderen hebben veel veerkracht hoor je vaak. Toch maken angst, onmacht en kwaadheid ook deel uit van een kinderleven.  De pijn die verbonden zit aan dat verlies even reëel en intens als dat van volwassenen  Rouw en emotionele pijn is een ruim begrip en omvat vele vormen van verlies.  Het kan een gemis aan liefdevolle aandacht zijn, een waardering.  het kan ontstaan zijn na scheiding van de ouders, of door een vriend die sterft, door ziekte.  Ook verlies aan zelfvertrouwen, verwachtingen, veiligheid zijn vormen van onzichtbaar verlies.

Deze basismodule is verplicht voor aanvang van het meerjarig traject ‘Verlies- en rouwcounselor’ erkend voor 3 studiepunten binnen het postgraduaat of kan vrijblijvend gevolgd worden.

Praktische info

Waar?
De Bleekweide Gent

De basismodule voorjaar is intussen volzet, maar indien mogelijk (bij voldoende inschrijvingen) wordt er mogelijks nog een extra basismodule georganiseerd in een weekend (op zaterdag en zondag,  met avondsessie op zaterdag) – meer info volgt van zodra beschikbaar.
Heb je interesse om deel te nemen.? Laat het zeker weten via mail aan info@bleekweide.be

Prijs?
€ 300,00

Hoe inschrijven?
Via mail naar info@bleekweide.be, met als onderwerp “inschrijving basismodule + data”

Praktische info

Waar?
De Bleekweide Gent

Wanneer?
Basismodule voorjaar 2021 (VOLZET)
19 & 26 mei, 02 juni 2021
telkens van 09h30 tot 16h30

EXTRA basismodule voorjaar 2021: nog enkele plekjes vrij
16, 23 en 30 juni 2021
telkens van 09h30 tot 16h30

Basismodule najaar 2021
17 & 24 november, 01 december 2021
telkens van 09h30 tot 16h30

Prijs?
€ 300,00

Hoe inschrijven?
Via mail naar info@bleekweide.be, met als onderwerp “inschrijving basismodule + data”