Basismodule

Verlies, rouw en emotionele pijn bij kinderen en jongeren

In de basismodule wordt ingezoomd op zichtbaar en onzichtbaar verlies.  We vertrekken vanuit het anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren, het kijken vanuit een dubbele bril.  Hierbij wordt enerzijds de metafoor van de twee stoelen gebruikt (eerste stoel: zichtbare signalen; tweede stoel: de verlies- of rouwsituatie) en anderzijds het emotionele vat (waar opgekropte gevoelens vaak ontaarden in moeilijk en extreem gedrag). 
We leren het verschil tussen gewone verliessignalen en signaalgedrag, geven theoretische kennis rond verlies- en rouwmodellen en brengen praktische laagdrempelige non-verbale vaardigheden bij om gevoelens op een constructieve manier te leren veruiterlijken.

Niets is zo menselijk als afscheid nemen van wie men liefheeft.
Verdriet, verlies en rouw worden soms genegeerd en zelfs ontkend, zeker bij kinderen. Kinderen hebben veel veerkracht hoor je vaak. Toch maken angst, onmacht en kwaadheid ook deel uit van een kinderleven. De pijn die verbonden zit aan dat verlies even reëel en intens als dat van volwassenen  Rouw en emotionele pijn is een ruim begrip en omvat vele vormen van verlies.  Het kan een gemis aan liefdevolle aandacht zijn, een waardering.  het kan ontstaan zijn na scheiding van de ouders, of door een vriend die sterft, door ziekte.  Ook verlies aan zelfvertrouwen, verwachtingen, veiligheid zijn vormen van onzichtbaar verlies.

Deze basismodule is verplicht voor aanvang van het meerjarig postgraduaat ‘Verlies- en rouwcounselor’ (erkend voor 4 studiepunten binnen het eerste opleidingsjaar)
De basismodule kan ook vrijblijvend gevolgd worden

Waar?
VZW De Bleekweide (Groot Begijnhof 16, 9040 Sint-Amandsberg)

Wanneer?

Basismodule najaar 2023 (VOLZET)
7 november, 21 november en 5 december 2023
telkens van 09h30 tot 16h30

Basismodule voorjaar 2024
23 april, 7 mei en 21 mei 2024
telkens van 09h30 tot 16h30

Prijs
400€

Inschrijven kan via mail naar opleidingen@bleekweide.be