Basismodule

Verlies – rouw en emotionele pijn bij kinderen en jongeren

In de basismodule wordt ingezoomd op zichtbaar en onzichtbaar verlies.  We vertrekken vanuit het anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren, het kijken vanuit een dubbele bril.  Hierbij wordt enerzijds de metafoor van de twee stoelen gebruikt (eerste stoel: zichtbare signalen; tweede stoel: de verlies- of rouwsituatie) en anderzijds het emotionele vat (waar opgekropte gevoelens vaak ontaarden in moeilijk en extreem gedrag). 
We leren het verschil tussen gewone verliessignalen en signaalgedrag, geven theoretische kennis rond verlies- en rouwmodellen en brengen praktische laagdrempelige non-verbale vaardigheden bij om gevoelens op een constructieve manier te leren veruiterlijken.

Niets is zo menselijk als afscheid nemen van wie men liefheeft.
Verdriet, verlies en rouw worden soms genegeerd en zelfs ontkend, zeker bij kinderen. Kinderen hebben veel veerkracht hoor je vaak. Toch maken angst, onmacht en kwaadheid ook deel uit van een kinderleven. De pijn die verbonden zit aan dat verlies even reëel en intens als dat van volwassenen  Rouw en emotionele pijn is een ruim begrip en omvat vele vormen van verlies.  Het kan een gemis aan liefdevolle aandacht zijn, een waardering.  het kan ontstaan zijn na scheiding van de ouders, of door een vriend die sterft, door ziekte.  Ook verlies aan zelfvertrouwen, verwachtingen, veiligheid zijn vormen van onzichtbaar verlies.

Deze basismodule is verplicht voor aanvang van het meerjarig traject ‘Verlies- en rouwcounselor’ erkend voor 3 studiepunten binnen het postgraduaat of kan vrijblijvend gevolgd worden.

Waar?
VZW De Bleekweide (Groot Begijnhof 16, 9040 Sint-Amandsberg)

Wanneer?
Basismodule voorjaar 2022 (VOLZET)
11, 18 en 25 mei 2022
telkens van 09h30 tot 16h30

Extra basismodule voorjaar 2022
10 en 11 juni 2022 (met een extra avonddeel op 10 juni)

Basismodule najaar 2022
25 oktober, 8 en 22 november 2022
telkens van 09h30 tot 16h30

Prijs
€ 300,00

Inschrijven kan via mail naar opleidingen@bleekweide.be