ER-Buitenremediëring

Emotionele Remediëring, kortweg ER, is een gepatenteerd project van De Bleekweide met preventieve waarde. De Bleekweide heeft met veel zorg en toewijding een volledig gedachtengoed geïmplementeerd in het ‘ER’ project en installeert volgens een uitgewerkt 12-stappenplan ‘gevoelsplekken’ in diverse settings. Gevoelsplekken zijn tastbare afgebakende plekken waar een bepaalde emotie en de daarmee gepaard gaande gedragsuitingen op een constructieve manier kunnen worden benoemd, veruiterlijkt en verwerkt. Het implementeren en integreren van de gevoelsplekken (kern van het project) gebeurt in verschillende stappen. De ER coach leert de kinderen, jongeren, hun leerkrachten en begeleiders gefaseerd hoe ze de gevoelsplekken kunnen leren gebruiken. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren beter leren omgaan met hun emotioneel vat en verhoogt het emotioneel welbevinden

We willen de degelijkheid van dit project, het integreren en implementeren van gevoelsplekken op lange termijn op een site blijvend onderzoeken en verder ontwikkelen. We willen vooral voorkomen dat er een ‘wildgroei’ ontstaat aan gevoelsplekken. Indien ze los van het project ER èn de noodzakelijke criteria opgebouwd worden, zullen ze helaas hun doel missen. Met andere woorden gevoelsplekken bouwen zonder ER-methode werkt niet en bouwen we niet.

Dit preventieproject werd wetenschappelijk onderzocht aan de faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen UGent Vakgroep Orthopedagogiek Academiejaar 2016 – 2017.
Promotor Prof. Dr. Geert Van Hove Geassocieerde masterproef Lisa De Palmenaer en Lut Celie
Titel: Gevoelens krijgen een plek: een actieonderzoek naar emotionele remediëring aan de hand van gevoelsplekken.

Dit actieonderzoek leidt tot waardevolle bevindingen, tendensen, suggesties (preventie) en resultaten.

Eén van de conclusies uit ons wetenschappelijk onderzoek leert ons dat ER zich pas als een duurzaam product kan ontwikkelen als we het gedachtegoed achter ER en het bijhorend 12-stappenplan integreren en implementeren in een site. Hierbij zijn de kinderen en jongeren zelf belangrijke co-researchers.

Kinderen en jongeren geven eveneens aan dat veruiterlijken van een gevoel op een daartoe bestemde gevoelsplek effectief is. Vooral de bozenplek werd als doeltreffend ervaren. Belangrijke unanieme uitspraak van directies, leerkrachten en begeleiders: “AGRESSIE OP DE SPEELPLAATS-LEEFGROEP DAALT”

Coördinator Project Emotionele Remediëring aan de hand van gevoelsplekken:
Lut Celie