Therapeutisch begeleiden na scheiding

Therapeutisch begeleiden van kinderen en jongeren na een problematische scheidingssituatie

We vertrekken vanuit de visie van de Bleekweide, het ‘anders’ kijken naar verlies- en/of traumasignalen (indien vechtscheiding) van kinderen/jongeren tijdens of na een scheiding. We kijken vanuit een dubbele bril: wat toont het kind in zichtbare signalen en wat is zijn achterliggende nood? Onze leidraad is het kind en zijn verwerkingsproces. Want hoe leer je, voorbij de interpretatie en de beïnvloeding, beter te luisteren naar kinderen om zo tot de essentie te komen? Vanuit het kindverhaal leggen we lijnen naar de context waarbij onderwerpen die bijzondere aandacht verdienen aan bod komen. Onderwerpen zijn: de ontwikkelingsfase van het kind, wat is het ouderverhaal en wat het kindverhaal, gespleten loyaliteit, verblijfsregeling, de rechten van het kind zelf etc.

In deze ervaringsgerichte 2-daagse zullen we een aantal symbool-communicatieve methodieken oefenen én een scheidingsritueel opzetten.

Na deze 2-daagse krijgen de deelnemers een bewijs van bijzondere bekwaamheid in het begeleiden van problematische scheidingssituaties van kinderen en jongeren

Praktische info

Begeleiding
Lut Celie

Wat?     
Ervaringsgerichte 2-daagse voor hen die in contact komen met moeilijke scheidingssituaties.

Voor wie?
personen die werken met problematische scheidingssituaties

Wanneer?
Van zodra een nieuwe datum bekend is, wordt dit hier vermeld, alsook in de nieuwsbrief

Prijs?
€ 229,90