Hulpfonds

Elke euro is van ontzettend groot belang! Heel veel kinderen en hun ouders, jongeren stellen een vraag voor begeleiding en kunnen dat financieel niet aan.
Elke begeleider spreekt individueel af met de cliënt wat ze zelf kunnen betalen en wat het Hulpfonds aanvult.

Het Hulpfonds heeft een apart rekeningnummer.
Deze rekening wordt gebruikt voor de financiële noden van cliënten.

Voor wie graag een centje bijdraagt: BE79 7310 1456 5533