Vrienden van de Bleekweide

U helpt écht met uw bijdrage op de sociale rekening van De Bleekweide-Hulpfonds.

Het Hulpfonds is bedoeld om financiële noden aan te vullen in situaties van verlies, rouw of trauma (zwaar verlies, dood, zelfdoding, (v)echtscheiding,..). Uw bijdrage zorgt ervoor dat binnen een gezin, de (onvermogende) ouders en hun kinderen/jongeren ondanks de financiële nood waarin ze verkeren, toch de hulp en ondersteuning vinden voor hun moeilijke en intense maar vooral zo noodzakelijke verwerkingsproces.

Wil je ons ook steunen via de sociale rekening?
Dit kan je individueel, maar ook in groep samen met vrienden, collega’s, familie doen door een maandelijkse gezamenlijke storting over te maken.

Vanaf 5 euro per maand, ondersteunt u het Hulpfonds van De Bleekweide.