Vrienden van de Bleekweide

WORD VRIEND VAN DE BLEEKWEIDE

Wat is een vriend van De Bleekweide?

Een vriend van De Bleekweide draagt (via domiciliëring) maandelijks bij aan het HULPFONDS. Het HULPFONDS is bedoeld om financiële noden aan te vullen in situaties van verlies, rouw of trauma (zwaar verlies, dood, zelfdoding, (v)echtscheiding,..). Uw bijdrage zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en volwassenen, ondanks de financiële nood waarin ze verkeren, toch de hulp en ondersteuning vinden voor hun moeilijke en intense maar vooral zo noodzakelijke verwerkingsproces.

Hoeveel euro per maand kan ik bijdragen?

Het bedrag kan je zelf kiezen. Steunen is mogelijk vanaf 5€ per maand.
Uiteraard willen we ons HULPFONDS zo rijk mogelijk spijzen maar we zijn met elke steun, hoe klein ook, ontzettend blij en dankbaar. Het betekent telkens een stap dichter bij een goede ondersteuning van elk gezin, elke volwassene, elk kind of jongere die nood heeft aan ondersteuning.

Hoe gebruiken jullie het Hulpfonds?

We willen ons Hulpfonds zo breed mogelijk inzetten. Concreet doen we dat op volgende manieren:
De kostprijs voor een therapiesessie duidelijk verminderen . Cliënten krijgen een overeenkomst waarin de financiële steun bestendigd wordt voor 15 therapiesessies.
Het gerichte groepsaanbod voor kinderen en jongeren behapbaar maken in kostprijs.
Onze eigen werking optimaliseren (gevoelsplekken in de gevoelstuin)

Momenteel wordt het Hulpfonds uitsluitend ingezet om de kost van therapiesessies te verminderen in financieel moeilijke situaties.

Hoe word ik concreet VRIEND van De Bleekweide?

Om VRIEND te worden van De Bleekweide moet je onderstaand mandaat invullen en terugbezorgen op hulpfonds@bleekweide.be. Je kan het ingevulde mandaat ook afgeven aan een therapeut van De Bleekweide of in de brievenbus van De Bleekweide droppen (Groot Begijnhof 16, 9040 Sint-Amandsberg). Vanaf de eerstvolgende maand na invullen zal het bedrag maandelijks ingevorderd worden.