Therapie

Cliënten melden zich bij De Bleekweide aan met thema’s:

Breed verlies, rouw, trauma

door dood, zelfdoding, moord, echtscheiding, ongeval, ziekte, werkloosheid, depressie, maar ook verlies aan zelfvertrouwen, energie

Zelfdodingspoging, zelfdodingsgedachte

Misbruik in de brede zin van het woord

van mentale mishandeling en fysieke aanranding tot pestgedrag, texting, mobbing, belaging

Bij De Bleekweide worden kinderen, jongeren en volwassenen begeleid tijdens moeilijke momenten in hun leven, dit zowel individueel als in groep.

Onze thematiek is breed verlies. Zowel verlies door de dood, door scheiding, door een beperking, als verlies van mogelijkheden.

De voorbije tien jaar geleden zocht en vond Lut Celie een groeiend aantal enthousiaste mensen (psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, een jurist-bemiddelaar, een arts, een coach) die mee de visie van De Bleekweide dragen.

Individuele therapie

Groepstherapie

DE BLEEKWEIDE-VISIE OP THERAPIE:

Diagnoses en labels zijn niet het vertrekpunt

  • Het individuele proces van elk kind, elke jongere, elk mens telt
  • Signaalgedrag is niet per definitie ‘problematisch’
  • Doel van de therapie: verbinding maken, met jezelf, de omgeving
  • Draagkracht, veerkracht ontwikkelen, want enkel een krachtig ‘ik’ kan verbinding maken met ‘de ander’
  • In iedereen huizen mogelijkheden, vaardigheden. Zaak is ze op te graven, terug te vinden, verder te ontwikkelen.
  • In de therapie staan de ethiek van de autonomie en de rechten van elk individu (ook het kind, de jongere) centraal.