Groepstherapie

Anders kijken en luisteren naar kinderen, jongeren en volwassenen

Naast individuele therapie biedt de Bleekweide een groepswerking aan, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Ook in die groepen wordt aan weerbaarheid en krachtontwikkeling gewerkt, broodnodig wanneer je moeilijke momenten in jouw leven doorworstelt.

We hebben scheiding-, rouw- en groeigroepen, volwassenen-, jongeren- en kleutergroepen. We bieden jaargroepen en korte trajecten (twee-daagsen, drie-daagsen) aan, wintergroepen en zomerkampen.

De grootste kracht van élke groep ligt in het verbinding maken rond thematieken. Wanneer je samen moeilijke situaties of ervaringen (van pesterijen, over verlies van een dierbare, tot worstelen met de zelfdodingsgedachte) bespreekbaar maakt, deelt, doorwerkt, taal geeft, ontwikkel je ook samen kracht.

Ons groepsaanbod voor kinderen

Leven met gemis

Rouwgroepen voor kinderen

Groeidagen

  van 8-12 jaar

Ik voel zo veel, wat moet ik daar mee?

van 5-8 jaar

Rouwkamp

voor lagere schoolkinderen van 8 tem 12 juli

‘Mijn stilte voorbij’

Lotgenotengroep voor kinderen en jongeren die slachtoffer werden van seksueel grens-overschrijdend gedrag

Ons groepsaanbod voor jongeren

Rouwen

na zelfdoding

Rouwgroep

‘Ik ben ik’

Gendergroep voor jongeren

Leven met Gemis

rouwgroepen voor jongeren

‘Mijn stilte voorbij’

Lotgenotengroep voor kinderen en jongeren die slachtoffer werden van seksueel grens-overschrijdend gedrag

Draagkracht bij jongeren

Zomerweek

Ons groepsaanbod voor volwassenen

Rouwen

na zelfdoding

Het Bleekweide team

De visie van De Bleekweide inspireert en werkt aanstekelijk. Op de site van De Bleekweide in Het Begijnhof van Sint-Amandsberg werkt een team van zelfstandige psychologen, orthopedagogen, verliescounselors, integratieve psychotherapeuten, een coach, een arts, een jurist-bemiddelaar. Vanuit dat gedragen Bleekweide-gedachtengoed begeleiden ze kinderen, jongeren en volwassenen.