Mijn eigen kompas

Driedaagse voor kinderen, gericht op de verwerking van scheiding

In deze driedaagse werken we hoofdzakelijk buiten en wisselen we therapeutisch groepswerk af met ateliers. De ateliers geven ruimte om te ontspannen en te leren (door ervaring), geven tijd om zonder woorden te integreren wat doorheen de drie dagen aan bod komt. Samen creëren, samen uitproberen, samen doen.
De focus binnen het therapeutisch groepswerk ligt op de verwerkingsaspecten bij scheiding en het vergroten van de eigen draagkracht daarin. Bewust kijken naar vroeger en nu. Stilstaan bij hoe dat voelt. Zoeken hoe dat gevoel een weg naar buiten mag vinden. Samen delen, in vraag stellen, leren begrijpen, vooruitkijken. Mogen zijn, met alles wat is. Een vrije plek voor elk kinderhoofd en kinderhart.

Omdat het innerlijk kompas (van een kind) na een scheiding vaak onder druk staat, wordt dat onze rode draad doorheen de drie dagen. Ik mag mijn eigen weg blijven volgen, ik mag zelf voelen en denken, ik mag mezelf (leren) zijn in mijn beide nesten, ik heb een eigen innerlijk kompas en mag daar trouw aan blijven. Ik mag graag zien en graag gezien worden. Ik mag vrij zijn.

Er wordt laagdrempelig, tastbaar en in kleine groep gewerkt. We volgen een rustig tempo en stemmen goed af op de kinderen. Je hoeft geen grote prater te zijn om jouw plek te vinden in dit traject.

Voor wie?
Voor kinderen van °2016 tot °2013
Jouw ouders zijn gescheiden, recent of langere tijd geleden

Wanneer?
Zomervakantie: 8 tot 10 juli 2024
telkens van 9u tot 16u (welkom vanaf 8u45, opvang tot 16u30)

Kostprijs?
195€ (gedeeltelijke terugbetaling via mutualiteit mogelijk)

Begeleiding?
Julie De Muynck, therapeut binnen VZW De Bleekweide (en avontuurlijke geest, luisteraar, verteller, …)

Inschrijven:
juliedemuynck@bleekweide.be
0474 454 931