Stoppen met kroppen samen met de ER-gevoelsplekken! – Een uitgebreide samenvatting

Kinderen en jongeren tonen soms gedrag op de speelplaats, dat als ‘agressief’, ‘onhandelbaar’ en ‘extreem’ wordt ervaren. Ze worden in de hoek gezet, gestraft, of de ouders worden hierop aangesproken. Lut Celie en haar team van De Bleekweide ontwikkelden een methode om hiermee preventief mee aan de slag te gaan. Aan de hand van de Emotionele Remediëring (ER)-methode installeren ze ‘Gevoelsplekken’ in scholen en internaten.

ER-infosessie aanvragen

Sinds vele jaren gaan Lut Celie en haar team in De Bleekweide in Gent aan de slag met ‘extreem’ signaalgedrag van kinderen en jongeren. Het gaat om gedrag dat vaak als problematisch wordt ervaren in scholen. De Bleekweide kijkt verder dan dat signaalgedrag en gaat diagnosticerend te werk. Dit gedrag ontstaat vaak door emotioneel belastende situaties, waarbij gevoelens worden opgekropt bij kinderen en jongeren. Kinderen ontploffen, doen woedeaanvallen, worden overbeweeglijk, kruipen eenzaam in een hoekje, worden moe, hun schoolcijfers gaan erop achteruit. Leerkrachten en kinderen vragen vaardigheden om hiermee te leren omgaan.

De ER-Methode

Dit is een ervaringsgerichte methode, die focust op preventie en ervoor zorgt dat elk kind, elke jongere, kan leren om een opgekropte, ontaarde emotie, om te zetten in iets constructiefs. Zo voorkom je agressie, woede-uitbarstingen, maar ook afzondering en afsluiten van emotie. Het is niet nodig om zo’n gedrag als een stoornis te catalogeren.  

De ER-methode die ze bedachten is iets wat ze op maat van scholen, internaten, wijkcentra en zo meer, samen implementeren. Het is namelijk van primordiaal belang dat de kinderen en jongeren hier aan meewerken.

Vanuit de Bleekweide worden er twee ‘modules’ aangeboden. De ER-Buitenremediëring en de ER-Binnenremediëring.

ER-Buitenremediëring

Via een 10-stappenplan gaat De Bleekweide met veel zorg aan de slag op een voorziening (school, internaat, wijkcentrum…) en installeert samen met de teams de ‘gevoelsplekken’.

Deze gevoelsplekken zijn tastbare, afgebakende plekken waar een bepaalde opgekropte emotie en het gedrag dat die opwekt, een plek krijgen. Daar kan de emotie benoemd en veruiterlijkt worden.

De ER-coach, die het stappenplan met de site doorloopt, leert de jongeren, kinderen, leerkrachten, zorgcoördinatoren en begeleiders hoe ze de plekken kunnen leren gebruiken. Het doel is logisch, kinderen en jongeren leren omgaan met hun opgekropte emoties. De weg daar naartoe, is een die we samen afleggen. De ER-methode en het stappenplan zijn essentieel, zonder beiden bouwen we geen gevoelsplekken. Indien niet missen ze hun doel.

ER- Binnenremediëring

ER-Binnenremediëring is ontstaan in volle coronatijd. De Bleekweide stuurde een gratis basispakket dat verder uitgewerkt werd in een ER-Inboks. Het is een methode die laagdrempelig ingezet kan worden door leerkrachten, begeleiders, zorgcoördinatoren…

De ER-Inboks is een bokszak met 10 concrete natuurlijke symbool-communicatieve materialen en handige ER-fiches voor het implementeren van de ER-methode.

Onderzoek naar het project

Het preventieproject van de ‘ER-gevoelsplekken’ en de gevoelsplekken werd wetenschappelijk onderzocht aan de faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen UGent Vakgroep Orthopedagogiek Academiejaar 2016 – 2017.

Het pilootproject ‘ER-Inboks’ wordt aan dezelfde faculteit, vakgroep ‘Orthopedagogiek’, in academiejaar 2020-2021 en 2021-2022 onderzocht.

Eén van de conclusies uit het wetenschappelijk onderzoek leert ons dat ER zich pas als een duurzaam product kan ontwikkelen als we het gedachtegoed achter ER en het bijhorend 10-stappenplan integreren en implementeren in een site. Hierbij zijn de kinderen en jongeren zelf belangrijke co-researchers.

Kinderen en jongeren geven eveneens aan dat veruiterlijken van een gevoel op een daartoe bestemde gevoelsplek effectief is. Vooral de bozenplek werd als doeltreffend ervaren. Belangrijke unanieme uitspraak van directies, leerkrachten en begeleiders: “AGRESSIE OP DE SPEELPLAATS-LEEFGROEP DAALT”

Graag meer weten?

Deze thematiek is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Lut Celie geeft om die reden tijdens een infosessie op 5 oktober 2021 verdere info bij de ER-methode, de ER-gevoelsplekken en de ER-Inboks. U kan zich vrijblijvend en gratis inschrijven!

ER-infosessie aanvragen