Postgraduaat Verlies- & traumatherapeut

POSTGRADUAAT VERLIES- EN TRAUMA THERAPEUT VOOR KINDEREN EN JONGEREN (20 studiepunten)

Academiejaar 2021 – 2022

Binnen onze prestigegerichte maatschappij is er een grote drang om verlies- en trauma signalen – in de breedste zin van het woord- te diagnosticeren, te labelen, zelfs af te keuren of te stigmatiseren.  

“Verlies-en traumatherapeut” is een opleiding ontstaan vanuit de nood om te verdiepen op de thema’s, verlies-rouw-trauma, na het postgraduaat ‘verlies- en rouwconsulent’.

Trauma behandelen resulteert meestal in een holistische en multidisciplinaire aanpak, die past bij de behoefte van de cliënt. Traumabehandeling wordt daardoor een individuele specifieke aanpak, geen protocollaire gestandaardiseerde aanpak.

In deze opleiding is er eveneens aandacht voor het groeiproces van de verlies- en traumatherapeut om oa plaatsvervangende traumatisering te voorkomen.

Voor bijkomende info verwijzen we graag door naar www.bleekweide.be of via mail naar info@bleekweide.be

PROGRAMMA

JAAR 1 EN 2:

Zie postgraduaat verlies- en rouwconsulent voor kinderen en jongeren (60 studiepunten): verplichte vooropleiding.

 

JAAR 3:

Module 1: Trauma en psychotrauma (PTSS) beter leren kennen vanuit een holistisch perspectief.

Een holistische aanpak is een aanpak waarbij de persoon niet wordt opgesplitst vanuit enkelvoudige rigide systemen, omdat bij elk individu alles met elkaar verbonden is. Een traumatische ervaring vraagt om een holistische benadering.

In deze module leren we de begrippen trauma en psychotrauma (PTSS) beter kennen alsook de effecten van een traumatische voorgeschiedenis op het lichaam, ons cognitief brein, ons gevoel, onze omgeving, ons existentieel welzijn en de manier waarop we ons verbinden met anderen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan hoe je kan leren zorg dragen voor het beschadigde lichaam. Voor hardnekkige opgedrongen cognitieve systemen die het uiten van gevoel onmogelijk maken. Er worden manieren gezocht om gevoelens verder te exploreren en beter te leren kennen vanuit body focused therapy. Een arts legt de brain-body connectie uit na trauma vanuit orthomoleculair en epigenetisch perspectief. Onderzoek wijst namelijk uit dat er een duidelijk verband bestaat tussen het niet kunnen uiten van gevoelens èn het lichaam dat ziek wordt.

Specifieke thema’s worden benaderd door gastdocenten en vanuit verschillende waardevolle perspectieven en behandelingsvormen die goed aansluiten op de visie van de Bleekweide.

Module 2: Specifieke verwerkingsaspecten na trauma.

Wat zijn normale reacties-signalen na een traumatische gebeurtenis en wat is ongewoon of ontspoord gedrag? Hoe zorg je voor een steunende omgeving wanneer het kind – de jongere in een existentieel isolement is beland. Wat zijn vaak geziene vlucht- of overlevingssystemen bij kinderen en jongeren? Uitgangspunt is casusanalyse èn training omtrent specifieke trauma-thema’s (seksueel misbruik-vechtscheiding-veilig en/of onveilige hechting-zelfdoding).

Module 3: Complementaire therapievormen in de behandeling van specifieke symptomen na trauma.

Aanvullende therapievormen kunnen een wezenlijk verschil maken en complementair werken bij de aanpak van specifieke signalen. Er wordt samen met de hulpvrager gezocht naar wat kan bijdragen tot herstel. Deze manier van handelen draagt bij tot het ontwikkelen van draagkracht van het kind – de jongere en zijn omgeving. Specifieke symptomen zoals dissociatie, dwangmatig seksueel gedrag, angststoornissen, alexithymie, opdringerige traumatische herinneringen en dromen, verlies aan verbondenheid of isolement, kunnen heel bepalend zijn na een trauma ervaring.

De traumatherapeut moet notie hebben van complementaire therapieën zoals EMDR, hypnotherapie, mindfulness-meditatie technieken-lichaamswerk- en andere.

Deze module wordt opgebouwd met meerdere gastdocenten.

Module 4: Ethische en juridische omkadering binnen de geestelijke gezondheid.

In een complexe maatschappij met complexe samenlevingsvormen en uitdagend nieuw gedachtegoed ontstaan ook nieuwe ethische en juridische kwesties. Wat is een ethische kwestie? Wanneer hebben we ethiek nodig om ons handelen als goed of fout te kunnen beoordelen? Wanneer hebben wij juridische omkadering nodig? Zowel een ethisch filosoof als een advocaat-bemiddelaar geven ons kennis, inzichten en tips over hoe wij ons als therapeut goed kunnen beschermen in onze praktijken. Deze module zal eveneens interactief worden opgebouwd en tegemoetkomen aan specifieke vragen van de studenten.

Doelgroep
Postgraduaat studenten ‘Verlies- en Rouwconsulent’ voor kinderen en jongeren.

Coördinator opleiding
Lut Celie

Data

 • Infosessie: zaterdag 24 april 2021
 • Dag 1: 24 september 2021
 • Dag 2: 08 oktober 2021
 • Dag 3: 29 oktober 2021
 • Dag 4: 26 november 2021
 • Dag 5: 21 januari 2022
 • Dag 6: 25 februari 2022
 • Dag 7: 25 maart 2022
 • Dag 8: 29 april 2022
 • Dag 9: 20 mei 2022
 • Dag 10 & 11: 10 & 11 juni 2022: op de laatste dag eindigen we met een drankje en een hapje

Prijs
€ 1.450,00 (KMO portefeuille mogelijk)