Mindful Soulwork

Inschrijving voor de introductiedag op zaterdag 9 juli kan via gwendolynvancauwelaert@bleekweide.be of simon@samencoaching.be. Deze dag gaat door in de hartenzaal van De Bleekweide. Inschrijven kan met een vrije bijdrage.

Jij verdient jouw liefde. Hoe klinkt dit voor jou? Is er acceptatie, of weerstand? Komt er een stemmetje: “ik mezelf graag zien? Heb je gezien welke fouten ik al gemaakt heb…?”. Ja, jij verdient jouw liefde. Laten we dit samen ontdekken in ons jaartraject. Ik neem je graag even mee.  

Mindful Soulwork is een jaartraject voor mannen en vrouwen. Dit pad naar meer zelfliefde en bewustzijn is ontstaan door passie en vriendschap te combineren. Dit jaartraject wordt gegeven door Gwendolyn Van Cauwelaert en Simon Verstraeten. Gwendolyn is therapeut bij de Bleekweide en spitst zich in essentie toe op connectie maken met jezelf, met de ander en zo jouw energie terug laten stromen. Simon is coach en trainer en spitst zich voornamelijk toe op mindfulness.

Het zou kunnen dat je bij de eerste zin “jij verdient jouw liefde”, weerstand hebt gevoeld. Dit is helemaal oké. De liefde naar binnen, voor onszelf, is vaak een stroom die geblokkeerd is. Deze blokkade zorgt ervoor dat ook de stroom van zelfzorg, creativiteit en echt contact met de ander moeilijk wordt.  

Onze specialisaties en passies combineren leverde ons meteen een levenstroom aan energie op en het innerlijk signaal dat we samen iets te doen hadden. Zo is Mindful Soulwork ontstaan. Vanuit ons hart, omdat we iets willen geven aan de wereld, aan het leven, aan jou. 

Tijdens dit traject gaan we een jaar lang op pad. Ons eerste accent zal liggen op de beweging naar binnen, naar het contact met jezelf. We begeleiden jou met meditaties en andere ervaringsgerichte kleine expertimenten, met als doel een waardevolle relatie met jezelf te leren aangaan. Met vallen en opstaan, maar vooral met meer mildheid, net zoals je dat met andere ge-liefde-n doet.  

De verbinding en de groepsprocessen waarvoor we een sfeer van vertrouwen, openheid en het verleggen van grenzen creëren smeedt een brug naar ons tweede luikd, namelijk dat van echt in contact gaan met anderen. Vanuit deze diepere laag ontstaat er een kans om meer uit relaties te halen dan enkel wat de ander van jou verwacht. Dit creëert een veld vol met mogelijkheden, voor jou en voor de ander. Daarnaast verdiepen we ons samen in tools om om te gaan met de risico’s van contact zoals pijn en afwijzing, die vaak verbonden zijn met oude lagen uit ons verleden.