Female Sabbat

Je verlangt naar tijd & ruimte, 
mogen stilstaan, 
gelijkgestemden, 
innerlijke voeding, 
meer contact met jezelf, 
vrouwenthema’s… ? 

Geef jezelf dan mijn Female Sabbat-traject cadeau!

Dit traject loopt over 4 maanden en voor je het weet staat de warmte van de zomer voor de deur.
Een keer per maand kan je je onderdompelen, terugtrekken in een uitsluitend vrouwelijke energie.
Je eigen energie maar ook de energie van andere vrouwen.
We sluiten samen af met een ontspannend avonddeel.

Iets voor jou?

Als je ja zegt op
meer voeling willen met wat jou energie geeft, 
met je eigen gevoel, 
met je lijf, 
met je eigen intimiteit en seksualiteit, 
met het spelende kind in jezelf…

Schrijf je dan gewoon in, dan gaan we samen op pad!

Datums
18/3/23
22/4/23
20/5/23
17/6/23 + avonddeel (tot 21u30)

Telkens van 10u tot 16.30u

Praktisch
Het volledige traject kost 380€
Inschrijven kan door te mailen naar gwendolynvancauwelaert@bleekweide.be

Wat kan ik verwachten?
Draai het of keer het maar wij leven in een maatschappij waarbij de organisatie van onze levens vaak al strak gepland is. Bovendien is er volgens mij een disbalans in het evenwicht tussen de mannelijke pool in ons tegenover de vrouwelijke pool. Voor alle duidelijkheid: zowel de mannelijke als de vrouwelijke pool zijn zowel in mannen als vrouwen aanwezig.
De zachtheid, het stilstaan, het mogen vertrouwen op onze kracht die van binnenuit komt… nog te vaak worden deze kwaliteiten verdrukt door tijdsdruk, meer en veel (moeten) presteren, de hoog in het vaandel dragen van hard zijn nog op veel plekken, combineren, “moeten” voldoen aan heel wat normen in de buitenwereld en de overheersende mannelijke pool (ook in vrouwen) …
Daarom kan het zinvol en fijn zijn je in dit traject eens onder te dompelen in de kwaliteiten die misschien ook jij soms onterecht als het zwakkere zusje beschouwt?
Ik zie die kwaliteiten zelf als de drijfveer van onze (vrouwelijke) kracht. Ook om in relaties met anderen authentiek en voedend in contact te kunnen gaan.
Vanaf het najaar start er een gemengd traject dat ik samen met een mannelijke zielsgenoot geef… Tipje vban de sluier? Over (zelf)liefde en connectie. Ook daarvoor kan dit traject een mooie basis vormen. Maar daarover later meer!

Het Female Sabbat traject kan uiteraard ook op zich staan

De dagen zijn gericht op landen in de Kairos-tijd – in contrast met de Chronos-tijd die ons leven vaak beheerst.
Mogen bekomen, mogen stilstaan, bijvoorbeeld door een eenvoudige meditatie, een visualisatie, ontspannings- en ademhalingsoefeningen… zal steeds een onderdeel vormen van de dagen.
Daarnaast is het de bedoeling dat je vanuit jezelf mag spreken, vanuit wat je voelt, hoe jij de wereld beleeft… in tegenstelling tot hoe het zou moeten zijn. Dat is vaak een eerste stap in bewustwording.
De dagen zijn ook thematisch opgebouwd, daarover straks meer.
Verder integreer ik ook organisch elementen die ons een vleugje flow kunnen bezorgen: muziek, bewegen/dans, iets beeldend uitwerken, op zoek gaan naar de klanken die in ons huizen of op andere manieren iets van onze creativiteit aanboren. We bouwen dit op en ook al is niet ieder domein jouw domein of comfortzone, ook grenzen verleggen kan bevrijdend werken. Maar onthoud vooral: niets moet, enkel jijzelf kan je een druk opleggen. Misschien is dat wel de belangrijkste eerste les.
Ook zoeken we af en toe de buitenlucht en de natuur op en is veilige aanraking waarbij je jouw grens helder leert stellen een onderdeel van dit traject. Omdat huidhonger een pijn is die vaak onzichtbaar is en ik het stillen daarvan wil normaliseren.

Thema’s doorheen de dagen en het weekend
Dag 1: “De wolvin in mij”
Praktisch en wegwijs in de Bleekweide, kennismaking, afspraken, installeren van veiligheid…

Clarissa Pinkola Estes, sommigen onder jullie kennen haar misschien van de verhalen van de Ontembare vrouw. Zij bestudeerde als biologe ooit wolven in hun natuurlijke habitat. Ik wil vanuit de kracht van de wolvin vertrekken om onze eigen wolven-kracht onder de loep te nemen. “Eet, speel, rust, zorg voor degenen die je liefhebt, geniet van seks…” zijn enkele van de thema’s die al aan bod kunnen komen…
Ik koppel dit aan een eerste stilstaan bij onze behoeften en de mate waarin we bereid zijn hiernaar te luisteren. Ook ons grensvermogen is verbonden met de vaardigheid om te luisteren naar onze behoeften.
Heb ik zicht op “mijn bodem”, nl datgene wat mij van binnenuit echt blij maakt? We staan ook stil bij het verschil tussen ons vullen en voeden. Kortom, wat is zelfzorg als we verder kijken dan het populaire woor?

Dag 2: “De Maangodin in mij”
Wie al deelnam aan de tweedaagse over “eigen ritme, eigen tijd” zal hier een opfrissing en verdieping vinden op dit thema. Deze dag zal gaan over het cyclische in vele aspecten in de natuur rondom ons (eb en vloed, de seizoenen, de maanstanden, ons levenscyclus…) Hier zijn we helaas soms helemaal van afgesneden. De bedoeling is dat we hier terug connectie maken tussen deze verschillende ritmes en dan uiteraard niet te vergeten ons eigen vrouwelijke ritme, onze eigen maan(deijkse) cyclus die ons toch een groot deel van ons leven een leidraad geeft. Een ook al ben je in de overgang of in menopauze, is de wijsheid van het vrouwelijk-cyclische iets wat jij misschien ondertussen verinnerlijkt hebt of net iets wat je wil opfrissen. Zoals Clarissa het zegt: als we ons niet van tijd tot tijd terugtrekken op ons moment, verschraalt onze huid, gaan we kromlopen en worden we doodmoe. Het goede nieuws is echter dat we in wezen wel weten “wanneer het tijd is om ‘naar huis te gaan’”… als we maar bereid zijn om te luisteren…

Dag 3: “Mijn lichaam als helende bron”
Hoe sta jij tegenover je lichaam? Je lichaamsdelen? Sta je daar ooit bij stil? En zo ja, in een oordeel of vanuit liefde en aanvaarding? Of kan het ook een proces zijn? Wat doet een ouder wordend lichaam met ons? Of een lichaam dat niet meer alles doet zoals we het graag willen? Goed voor onszelf zorgen betekent ook graag wonen in ons lijf. Het betekent ook onszelf en ons lijf waarderen. Want waarom zou je anders willen ademen tot in de diepte van ons “huis”. Zelfviering zonder afhankelijk te zijn van normen, de ander, verwachtingen….
Luister ik naar signalen die mijn lichaam mij geeft? Luister ik wanneer een stemmetje zegt “eet nu iets”, neem een pauze”, “kom in beweging”, “hou op met scrollen”, “nog een glas wijn zal je morgen bekopen”… Vind ik intuïtie iets zweverigs en/of hak ik deze innerlijke stem steeds in mootjes voordat zij nog maar de kans krijgt zich te manifesteren? En is intuïtie, buikgevoel en innerlijke stem gewoon de (talige) vorm van de homeostase die de miljoenen cellen in ons lichaam op een heel natuurlijke en zelfhelende wijze reguleert?

Dag 4: “Intimiteit en seksualiteit”
We bouwen steeds verder en op de dagen en nemen mee wat we reeds exploreerden. Wat betekent intimiteit voor jou? Stond je er ooit bij stil dat intimitiet ook een relatie is die je met jezelf kan opbouwen? Sterker nog, dat het een relatie die onontbeerlijk is om ook andere relaties aan te gaan? Geven, ontvangen, vragen of een grens aangeven in wat je kan/wil geven. Het zijn de vier bewegingen die we als vrouw/zorgverlener die we onderzoeken of deze in evenwicht zijn en zo niet hoe we daar concreet mee aan de slag kunnen gaan. Wat betekent zelfzorg in relaties en hoe kan je hiermee exploreren in een veilige omgeving van de groep.
En seksualiteit? Hoe staan we in contact et dit aspect van ons leven? Zijn we hier vrij in? Is er nog oude ballast die ons hierin belemmert om vrij te zijn? En hoe kan een thema zuurstof geven hierin ook beweging brengen? Wat betekent “een ja” voor jouw welzijn als je eigenlijk “nee” voelt? Een uitnodiging om dit deze thema’s in een omgeving met enkel vrouwen te ontvouwen.

Dag 4 (avonddeel)
Tijdens deze avond zal ontspannen en samenzijn centraal staan. Kan je op jouw manier in de groep aanwezig zijn? Durf je te volgen wat jij nodig hebt?