Groeikamp voor 4e tot 6e leerjaar

Wat?

We gaan in een groep 4 dagen samen op weg. Wat ons samenbrengt, is het zoeken naar de kracht in onszelf. Kracht betekent niet “sterk zijn”, maar een manier vinden om wat je voelt, wat je denkt, en wat je écht wilt naar buiten te brengen. Op een heel eigen manier. Je hoeft geen prater te zijn om je plek te vinden in deze groep. Onze dagen zijn doorspekt met spelen, muziek maken, naar het bos trekken, kortom: veel plezier maken

Hoe?

We creëren een (emotioneel) veilig kader waarin kinderen kunnen landen, op hun tempo en hun manier. Binnen dat kader bieden we activiteiten en werkvormen aan waarin een mogelijkheid tot zelfontplooiing zit. Die werkvormen boetseren we al 10 jaar en zijn een kans voor kinderen om zichzelf te uiten, te tonen en te (her)ontdekken, in een heel eigen (creatieve) taal.
We laten ook écht los. Leren vuur maken, ruilen de begane grond in voor bomen en andere interessante hoogtes, zijn onderweg, koken samen,…we ZIJN. Niet meer, en niet minder.

Waar?

VZW De Bleekweide*
Groot Begijnhof 16
9040 Sint-Amandsberg

Voor wie?

Voor kinderen uit de lagere school (vierde tem zesde leerjaar of gelijklopende geboortejaren)

Praktische info:

Waar?
Zie hierboven

Wanneer?
Van 24 tot en met 26 augustus 2021

Prijs?
€ te bevestigen
Gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit is mogelijk

Begeleiding?
De driedaagse wordt begeleid door twee therapeuten maar vooral enthousiastelingen, Leen* en Julie*. Zij werken binnen de praktijk dagelijks met kinderen en jongeren en begeleiden (samen) reeds lange tijd groepen kinderen en jongeren. 

Hoe inschrijven?
mailen naar leenenjulie@gmail.com
Jullie ontvangen vervolgens een inschrijvingsformulier