Groeikamp voor 4e tot 6e leerjaar

We gaan in een groep 4 dagen samen op weg. Wat ons samenbrengt, is het zoeken naar de kracht in onszelf. Kracht betekent niet “sterk zijn”, maar een manier vinden om wat je voelt, wat je denkt, en wat je écht wilt naar buiten te brengen. Op een heel eigen manier.
Je hoeft geen prater te zijn om je plek te vinden in deze groep.
Onze dagen zijn doorspekt met spelen, muziek maken, naar het bos trekken, kortom: veel plezier maken!

We creëren een (emotioneel) veilig kader waarin kinderen kunnen landen, op hun tempo en hun manier. Binnen dat kader bieden we activiteiten en werkvormen aan waarin een mogelijkheid tot zelfontplooiing zit. Die werkvormen boetseren we al 10 jaar en zijn een kans voor kinderen om zichzelf te uiten, te tonen en te (her)ontdekken, in een heel eigen (creatieve) taal.
We laten ook écht los. Leren vuur maken, ruilen de begane grond in voor bomen en andere interessante hoogtes, zijn onderweg, koken samen,…we ZIJN. Niet meer, en niet minder.

Voor wie?
Voor kinderen van het vierde tem zesde leerjaar (of gelijklopende geboortejaren)

Wanneer?
Maandag 11 tot donderdag 14 april (telkens van 9u30 tot 16u)
Op donderdag 14 april sluiten we gezamenlijk af met de ouders om 14u30

Begeleiding?
Julie De Muynck – 0474454931 – juliedemuynck@bleekweide.be
Leen Verbeeck – 0479553918 – leenverbeeck@bleekweide.be

Praktisch?
Deze vierdaagse gaat door op De Bleekweide (Groot Begijnhof 16, 9040 St-Amandsberg)
De kostprijs voor het groeikamp bedraagt 300€
Gedeeltelijke terugbetaling is mogelijk via het terugbetalingsformulier voor psychotherapie

Inschrijven kan door te mailen naar leenenjulie@bleekweide.be