Gevoelens ervaren

Creatief aan de slag met gevoelens

Vaak vinden kinderen, maar ook jongeren en volwassenen geen woorden voor hun binnenwereld, hun gevoelens. Of bij sommigen is het ook mogelijk dat die het net heel goed kunnen uitleggen, maar daardoor in hun hoofd blijven en niet tot hun gevoel kunnen komen.

Voor die kinderen, jongeren en volwassenen kan het belangrijk zijn een alternatieve taal aan te bieden in het veruiterlijken van hun gevoelens.

In deze workshop wordt wat achergrond gegeven van de visie  van de Bleekweide, maar gaan we dan vooral zelf aan de slag met voorbeelden en oefenen van creatieve methodieken in het spreken met kinderen (kan ook aangewend worden bij jongeren en volwassenen).

Voor wie?

Deze workshop kan door iedereen aangevraagd worden

Praktische info

Waar?
Op locatie is mogelijk

Wanneer?
Onderling overeen te komen

Prijs?
Prijs + kilometeronkost op aanvraag

Hoe inschrijven?
Via mail naar celinevanbelleghem@gmail.com met in het onderwerp de naam van de workshop